USŁUGI LOGOPEDYCZNE

Gabinet „AKSON” oferuje usługi logopedyczne/neurologopedyczne/pedagogiczne:

 •  diagnoza i ocena rozwoju mowy dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • terapia logopedyczna i neurologopedyczna:
  – wady wymowy
  – opóźniony i niezakończony rozwój mowy
  – niepłynność mówienia (jąkanie i fizjologiczna niepłynność)
  – zaburzenia mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną
  – zaburzenia komunikacji w autyzmie
  – dyzartria
  – zaburzenia mowy u osób z wadami słuchu
  – afazja
 • profilaktyka zaburzeń rozwoju mowy
 • wczesna nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną
 • logopedia artystyczna
 • emisja i higiena głosu
 • zajęcia reedukacyjne, m.in.dla osób z dysleksją, słabowidzących
 • konsultacje i porady.