Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

  • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
  • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
  • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
  • wydłuża pamięci słuchową
  • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

źródło: NEUROFLOW.PL