Terapia EEG-Biofeedback jest dedykowana osobom, których dotykają:
– ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)
– zaburzenia koncentracji uwagi
– autyzm
– afazja
– choroba degeneracyjna (Alzhimer, Parkinson)
– wypalenie zawodowe, zespół chronicznego zmęczenia
– nadmierne napięcie i stres
– zaburzenia emocjonalne
– zaburzenia snu
– stany depresyjne
– zaburzenia mowy, np. niepłynność mówienia
– bóle głowy, np. migrena
– ataki padaczki

Treningi EEG-Biofeedback wpływają również znacząco na przyspieszenie efektywności innych rodzajów terapii.

Osoby zdrowe korzystają z treningów neurofeedback w celu:
– poprawy pamięci i koncentracji uwagi
– wzrostu szybkości uczenia się i efektywności w pracy (np. uczeń, student, menager)
– zwiększenia kreatywności i pozytywnego myślenia
– poprawy nastroju i samooceny
– obniżenia nadmiernego napięcia i stresu
– lepszej organizacji i sprawniejszego podejmowania decyzji