Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

DZIECI I MŁODZIEŻ:
Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

DOROŚLI:

U osób dorosłych CAPD najczęściej powoduje problemy z rozumieniem mowy w sytuacjach trudnych akustycznie jak:

 • wykład w sali o dużym pogłosie ze źle ustawionymi parametrami nagłośnienia
 • uczestnictwo w zebraniu lub dyskusji, gdzie kilka osób mówi jednocześnie
 • gdy ktoś mówi szybko lub niewyraźnie
 • podczas rozmowy przez telefon komórkowy, szczególnie gdy wokół panuje szumi hałas
 • podczas rozmowy przez Skype’a czy inne komunikatory, w których głos rozmówcy jest sztucznie zmieniony, a przez to słowa stają się niezrozumiałe
 • podczas pracy w pokojach typu open-space, gdy w jednym pomieszczeniu pracuje wiele osób i do słuchacza dociera wiele dystraktorów rozpraszających (dzwoniące telefony, rozmowy innych pracowników, szum klimatyzacji, hałasy z ulicy)

Zaburzeniom przetwarzania słuchowego (CAPD) mogą dodatkowo towarzyszyć:

 • szumy uszne
 • nadwrażliwość słuchowa na specyficzne dźwięki, dźwięki o określonej częstotliwości oraz na głośne dźwięki
 • niedosłuch obwodowy

Zaburzenia CAPD najczęściej są uciążliwe dla studentów, pracowników korporacji, uczestników uniwersytetów trzeciego wieku, ale mogą utrudniać komunikowanie się i uczestnictwo w życiu każdemu z nas.

Szukając pomocy, takie osoby sprawdzają czy dobrze słyszą co w praktyce przekłada się na ocenę czułości słuchu, czyli wykonanie audiogramu. Gdy dowiadują się, że słuch mają prawidłowy nie mogą w to uwierzyć, gdyż jest to sprzeczne z ich z ich subiektywnymi odczuciami. Dopiero wykonanie testów wyższych funkcji słuchowych pozwoli zdiagnozować przyczynę ich problemów, czyli CAPD.

OSOBY STARSZE:

Dużą grupą osób, która mają trudności z rozumieniem mowy szczególnie w hałasie są osoby w starszym wieku z niewielkim fizjologicznym niedosłuchem odbiorczym związanym z wiekiem. Zwykle nie tylko głośność jest obniżona, ale słyszane słowa są zniekształcone, a przez to niewyraźne. Założenie aparatu słuchowego sprawia, że pacjent słyszy głośniej, ale nadal niewyraźnie.

Badania pokazały, że usprawnienie wyższych funkcji słuchowych za pomocą aktywnego treningu słuchowego przynosi dobre efekty również w takich przypadkach.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z APARATÓW SŁUCHOWYCH:

U osób, które dłuższy czas funkcjonowały z niedosłuchem często dochodzi do zjawiska deprywacji słuchowej (zanik nieużywane połączenia neuronalne lub samych neuronów). Wtedy korzystanie z aparatu słuchowego może dawać niezadowalające dla pacjenta efekty.

Osoby, które korzystają z aparatów słuchowych a mimo to nie są w pełni usatysfakcjonowane z ich efektów mogą rozpocząć trening słuchowy, który wpłynie na:

 • lepsze rozumienie mowy
 • łatwiejsze komunikowanie się w codziennych sytuacjach, kiedy prawie zawsze mowie towarzyszą zakłócenia, hałas
 • lepsze rozumienie, gdy ktoś mówi szybko lub niewyraźnie
 • rozumienie, kiedy jednocześnie mówi kilka osób
 • rozumienie w miejscach trudnych akustycznie jak supermarket, środki komunikacji, na ulicy.

źródło: NEUROFLOW.PL