AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW®

Interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na  platformie internetowej firmy APD-Medical. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy.

Gabinet Akson jest certyfikowanym ośrodkiem Neuroflow ATS®, w którym można wykonać diagnozę wyższych funkcji słuchowych (C)APD.

Neuroflow usprawnia procesy komunikowania i uczenia się.
Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych, opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży. Również osoby dorosłe mogą wykonać diagnozę i korzystać z treningu wyższych funkcji słuchowych Neuroflow.

źródło: NEUROFLOW.PL